تعرفه ها

تعرفه طراحی سایت

cup
کدنویسی حرفه ای
 • دامنه ir , com
 • هاست 1 ساله
 • قالب اختصاصی
 • طراحی صفحات
 • کدنویسی صفحات
 • افزایش امنیت
 • پست الکترونیکی
 • تولید محتوا اولیه
 • چینش صفحات
 • بلاگ خبری
 • تولید 30 محتوا خبری
 • آمار گیر پیشرفته
 • پشتیبانی رایگان 12 ماهه
 • تحویل 60 روزه

از 5/000/000تومان

cup
وردپرس اختصاصی
 • دامنه ir , com
 • هاست 1 ساله
 • قالب اختصاصی
 • طراحی صفحات
 • پست الکترونیکی
 • تولید محتوا اولیه
 • چینش صفحات
 • بلاگ خبری
 • تولید 20 محتوا خبری
 • آمار گیر پیشرفته
 • پشتیبانی رایگان 6 ماهه
 • تحویل 45 روزه

2/500/000تومان

cup
وردپرس پایه
 • دامنه ir , com
 • هاست 1 ساله
 • پست الکترونیکی
 • تولید محتوا اولیه
 • چینش صفحات
 • بلاگ خبری
 • تولید 10 محتوا خبری
 • آمار گیر پیشرفته
 • پشتیبانی رایگان 3 ماهه
 • تحویل 15 روزه

1/000/000تومان

تعرفه تولید محتوا متنی

ترجمه

700.000

per Month
 • تعامل با مشتری
 • نیازسنجی محتوایی
 • تهیه تقویم محتوایی
 • ترجمه 30 محتوا 1000 کلمه ای
 • سئو سازی مطالب
 • ویراستاری و نگارش
 • درج در سایت
 • لینک سازی داخلی
ترجمه

350.000

per Month
 • تعامل با مشتری
 • نیازسنجی محتوایی
 • تهیه تقویم محتوایی
 • ترجمه 15 محتوا 700 کلمه ای
 • سئو سازی مطالب
 • ویراستاری و نگارش
 • درج در سایت
 • لینک سازی داخلی
بازنویسی و تالیفی

500.000

per Month
 • تعامل با مشتری
 • نیازسنجی محتوایی
 • تهیه تقویم محتوایی
 • تولید 30 محتوا 1000 کلمه ای
 • سئو سازی مطالب
 • ویراستاری و نگارش
 • درج در سایت
 • لینک سازی داخلی
بازنویسی و تالیفی

200.000

per Month
 • تعامل با مشتری
 • نیازسنجی محتوایی
 • تهیه تقویم محتوایی
 • تولید 15 محتوا 700 کلمه ای
 • سئو سازی مطالب
 • ویراستاری و نگارش
 • درج در سایت
 • لینک سازی داخلی

تعرفه تولید محتوا شبکه های اجتماعی

تلگرام

400.000

per Month
 • تعامل با مشتری
 • تقویم محتوایی کسب و کار
 • طراحی 30 پست
 • تولید متن پست ها
 • درج پست ها در زمان بندی
 • 50000بازدید از کسب و کار شما
 • افزایش 200-600ممبر
 • ممبرهای واقعیش و ایرانی
تلگرام

150.000

per Month
 • تعامل با مشتری
 • تقویم محتوایی کسب و کار
 • طراحی 10 پست
 • تولید متن پست ها
 • درج پست ها در زمان بندی
 • 10000بازدید از کسب و کار شما
 • افزایش 100-300 ممبر
 • ممبرهای واقعیش و ایرانی
اینستاگرام

300.000

per Month
 • تعامل با مشتری
 • تقویم محتوایی کسب و کار
 • طراحی 15 پست گرافیکی
 • تولید کپشن پست ها
 • درج پست ها در زمان بندی
 • افزایش 1500- 6000 فالوور
 • فالوور های واقعی و ایرانی
اینستاگرام

200.000

per Month
 • تعامل با مشتری
 • تقویم محتوایی کسب و کار
 • طراحی 10 پست گرافیکی
 • تولید کپشن پست ها
 • درج پست ها در زمان بندی
 • افزایش 1000-4000 فالوور
 • فالوور های واقعی و ایرانی
ارسال یک پیام