تعرفه ها

تعرفه تولید محتوا

با ما در تماس باشید
 • مشاوره رایگان بگیرید
 • به رایگان محتوا تست کنید

۰۲۱۴۴۲۸۶۶۲۹ – ۰۹۱۰۷۵۹۷۵۱۴

تولید محتوا امری تخصصی و زمانبر می باشد .

تعرفه تولید محتوا آریافن بر اساس نیاز مشتریان و افزایش رفاه مدیران وبسایت ها تعیین شده است .

تعرفه تولید محتوا سئو شده و تصویر گذاری شده در سامانه آنلاین ما، کلمه ای ۱۵ تومان می باشد . (یک محتوا ۷۰۰ کلمه ای معادل ۱۰۰۰۰ تومان )

همچنین شما میتوانید با انتخاب هر یک از پکیج ها فقط با یک تماس ساده مدیریت تولید محتوا وبسایت خود را به ما بسپارید.

تعرفه تولید محتوا بازنویسی و تالیف

تمامی پکیج ها مناسب استفاده برای ( توضیحات محصول - بلاگ خبری -ریپورتاژ و ... ) می باشد

پکیج بدون تصویر شاخص ۱۰% ارزان تر

پکیج بدون پادکست ۲۰% ارزان تر

طرح یک روز در میان

750.000

per Month
 • تولید ۱۵ محتوا ۱۵۰۰ کلمه ای
 • بررسی و تحلیل وب سایت
 • تولید تقویم محتوایی
 • تولید محتوا بر اساس تقویم
 • سئو و ویراستاری محتوا تولیدی
 • تصویر گالری محتوا با درج لوگوی شما
 • لینک سازی داخلی
 • انتشار هر محتوا در زمانبندی
 • ارائه روند پیشرفت مقالات
 • طراحی تصاویر شاخص هر محتوا
 • تولید پادکست (فایل صوتی) هر محتوا
طرح یک روز در میان

550.000

per Month
 • تولید ۱۵ محتوا ۱۰۰۰ کلمه ای
 • بررسی و تحلیل وب سایت
 • تولید تقویم محتوایی
 • تولید محتوا بر اساس تقویم
 • سئو و ویراستاری محتوا تولیدی
 • تصویر گالری محتوا با درج لوگوی شما
 • لینک سازی داخلی
 • انتشار هر محتوا در زمانبندی
 • ارائه روند پیشرفت مقالات
 • طراحی تصاویر شاخص هر محتوا
 • تولید پادکست (فایل صوتی) هر محتوا
طرح یک روز در میان

400.000

per Month
 • تولید ۱۵ محتوا ۷۰۰ کلمه ای
 • بررسی و تحلیل وب سایت
 • تولید تقویم محتوایی
 • تولید محتوا بر اساس تقویم
 • سئو و ویراستاری محتوا تولیدی
 • تصویر گالری محتوا با درج لوگوی شما
 • لینک سازی داخلی
 • انتشار هر محتوا در زمانبندی
 • ارائه روند پیشرفت مقالات
 • طراحی تصاویر شاخص هر محتوا
 • تولید پادکست (فایل صوتی) هر محتوا
طرح روزانه

1.400000

per Month
 • تولید ۳۰ محتوا ۱۵۰۰ کلمه ای
 • بررسی و تحلیل وب سایت
 • تولید تقویم محتوایی
 • تولید محتوا بر اساس تقویم
 • سئو و ویراستاری محتوا تولیدی
 • تصویر گالری محتوا با درج لوگوی شما
 • لینک سازی داخلی
 • انتشار هر محتوا در زمانبندی
 • ارائه روند پیشرفت مقالات
 • طراحی تصاویر شاخص هر محتوا
 • تولید پادکست (فایل صوتی) هر محتوا
طرح روزانه

999.000

per Month
 • تولید ۳۰ محتوا ۱۰۰۰ کلمه ای
 • بررسی و تحلیل وب سایت
 • تولید تقویم محتوایی
 • تولید محتوا بر اساس تقویم
 • سئو و ویراستاری محتوا تولیدی
 • تصویر گالری محتوا با درج لوگوی شما
 • لینک سازی داخلی
 • انتشار هر محتوا در زمانبندی
 • ارائه روند پیشرفت مقالات
 • طراحی تصاویر شاخص هر محتوا
 • تولید پادکست (فایل صوتی) هر محتوا
طرح روزانه

700.000

per Month
 • تولید ۳۰ محتوا ۷۰۰ کلمه ای
 • بررسی و تحلیل وب سایت
 • تولید تقویم محتوایی
 • تولید محتوا بر اساس تقویم
 • سئو و ویراستاری محتوا تولیدی
 • تصویر گالری محتوا با درج لوگوی شما
 • لینک سازی داخلی
 • انتشار هر محتوا در زمانبندی
 • ارائه روند پیشرفت مقالات
 • طراحی تصاویر شاخص هر محتوا
 • تولید پادکست (فایل صوتی) هر محتوا

تعرفه تولید محتوا ترجمه

در صورت تمایل به سفارش تولید محتوا به صورت مستقیم میتوانید ما را در سامانه تولید محتوا دنبال کنید

پکیج بدون تصویر شاخص ۱۰% ارزان تر

پکیج بدون پادکست ۲۰% ارزان تر

طرح یک روز در میان

950.000

per Month
 • ترجمه ۱۵ محتوا ۱۵۰۰ کلمه ای
 • بررسی و تحلیل وب سایت
 • تولید تقویم محتوایی
 • تولید محتوا بر اساس تقویم
 • سئو و ویراستاری محتوا تولیدی
 • تصویر گالری محتوا با درج لوگوی شما
 • لینک سازی داخلی
 • انتشار هر محتوا در زمانبندی
 • ارائه روند پیشرفت مقالات
 • طراحی تصاویر شاخص هر محتوا
 • تولید پادکست (فایل صوتی) هر محتوا
طرح یک روز در میان

650.000

per Month
 • ترجمه ۱۵ محتوا ۱۰۰۰ کلمه ای
 • بررسی و تحلیل وب سایت
 • تولید تقویم محتوایی
 • تولید محتوا بر اساس تقویم
 • سئو و ویراستاری محتوا تولیدی
 • تصویر گالری محتوا با درج لوگوی شما
 • لینک سازی داخلی
 • انتشار هر محتوا در زمانبندی
 • ارائه روند پیشرفت مقالات
 • طراحی تصاویر شاخص هر محتوا
 • تولید پادکست (فایل صوتی) هر محتوا
طرح یک روز در میان

500.000

per Month
 • ترجمه ۱۵ محتوا ۷۰۰ کلمه ای
 • بررسی و تحلیل وب سایت
 • تولید تقویم محتوایی
 • تولید محتوا بر اساس تقویم
 • سئو و ویراستاری محتوا تولیدی
 • تصویر گالری محتوا با درج لوگوی شما
 • لینک سازی داخلی
 • انتشار هر محتوا در زمانبندی
 • ارائه روند پیشرفت مقالات
 • طراحی تصاویر شاخص هر محتوا
 • تولید پادکست (فایل صوتی) هر محتوا
طرح روزانه

1.800000

per Month
 • ترجمه ۳۰ محتوا ۱۵۰۰ کلمه ای
 • بررسی و تحلیل وب سایت
 • تولید تقویم محتوایی
 • تولید محتوا بر اساس تقویم
 • سئو و ویراستاری محتوا تولیدی
 • تصویر گالری محتوا با درج لوگوی شما
 • لینک سازی داخلی
 • انتشار هر محتوا در زمانبندی
 • ارائه روند پیشرفت مقالات
 • طراحی تصاویر شاخص هر محتوا
 • تولید پادکست (فایل صوتی) هر محتوا
طرح روزانه

1.200000

per Month
 • ترجمه ۳۰ محتوا ۱۰۰۰ کلمه ای
 • بررسی و تحلیل وب سایت
 • تولید تقویم محتوایی
 • تولید محتوا بر اساس تقویم
 • سئو و ویراستاری محتوا تولیدی
 • تصویر گالری محتوا با درج لوگوی شما
 • لینک سازی داخلی
 • انتشار هر محتوا در زمانبندی
 • ارائه روند پیشرفت مقالات
 • طراحی تصاویر شاخص هر محتوا
 • تولید پادکست (فایل صوتی) هر محتوا
طرح روزانه

900.000

per Month
 • ترجمه ۳۰ محتوا ۷۰۰ کلمه ای
 • بررسی و تحلیل وب سایت
 • تولید تقویم محتوایی
 • تولید محتوا بر اساس تقویم
 • سئو و ویراستاری محتوا تولیدی
 • تصویر گالری محتوا با درج لوگوی شما
 • لینک سازی داخلی
 • انتشار هر محتوا در زمانبندی
 • ارائه روند پیشرفت مقالات
 • طراحی تصاویر شاخص هر محتوا
 • تولید پادکست (فایل صوتی) هر محتوا

تولید محتوا تلگرام

 • تولید پست مرتبط با حوزه فعالیت شما
 • تعداد بر اساس نیاز کانال شما
 • طراحی مرتبط
 • درج لوگو
 • هزینه هر پست فقط و فقط ۵۰۰۰ تومان

تولید محتوا اینستاگرام

 • تولید پست مرتبط با حوزه فعالیت شما
 • تعداد بر اساس نیاز صفحه شما
 • طراحی اختصاصی
 • تولید کپشن و هشتگ گذاری مرتبط
 • هزینه هر پست فقط ۱۰۰۰۰ تومان
ارسال یک پیام